Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-29421/22.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД /съгл. заповед № РД 02-2369/19.10. 2020 г.

на началника на РУО – София-град/