Заповед № РД 09-1170/03.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно изменение в Инструктажа за ученика за НВО в VII клас

Изх. № РУО1-17764/03.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1170/03.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно изменение в Инструктажа за ученика за НВО в края на  VII клас през учебната 2020/2021 година.

 

 

                                     Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                      НАЧАЛНИК НА РУО

                   СОФИЯ-ГРАД