Заповед № РД 09-1510/14.07.2020 г. на министъра на образованието и науката относно ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1- 21702/21.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ  НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ по български език и литература, на второ ДЗИ и на ДЗИ по желание, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1510/14.07.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Приложение:

Заповед № РД 09-1510/14.07.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД