Заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-33288/23.11.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 202/2021 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. на министъра на образоването и науката)