Заповед № РД 09-4465/17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес на 22.11.2021 г.

Изх. № РУО1-37926/18.11.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-4465/17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес на 22.11.2021 г. за всички ученици от училищата на територията на Република България.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД