Заповед № РД 09-746/ 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-7918/ 08.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-746/ 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД