Заповед № РД 09-779/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-9516/26.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-779/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката във връзка с промяна в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 г.

Моля да създадете необходимата организация за участие в състезанията.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организирането и провеждането им.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-779/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД