Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-10352/05.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно промяна в графика за провеждане на националните олимпиади и състезания през учебната 2020/2021 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД