Заповед № РД01-224/22.04.2020 г. на началника на РУО – София-град относно формирания регионален екип за оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти от столичните училища и детски градини

Изх. № РУО1-11697/26.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД01-224/22.04.2020 г. на началника на РУО – София-град относно формирания регионален екип за оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти от столичните училища и детски градини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД