Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-34431/03.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД