Заявяване на лицензи в Системата за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1-292/08.01.2020г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че Система за управление на лицензи за продукти на Майкрософт https://licenses.mon.bg ще бъде отворена за заявяване от 08.01.2020 г. до 15.01.2020 г. (вторник).

 

Достъпът до продуктите може да бъде осъществен от профила на институцията в секция „Одобрени лицензи“ по всяко време, ако заявката им е одобрена. Нека тези, които не са проверили статуса на заявката си, да влязат и да проверят и в случай, че е върната, трябва да подадат нова заявка, като съобразят дадената забележка.

 

 

От 09.01.2020 г. (четвъртък) ще имат възможност да подадат заявка и тези институции, които не са успели преди това.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  

СОФИЯ-ГРАД