Заявяване на лицензи в Системата за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1-3234/15.11.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че се удължава срокът за заявяване на лицензи в Системата за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт (https://licenses.mon.bg) до 22.11.2019 г. (петък) до края на работния ден.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД