За първи път се проведе защита на проекти, допуснати до областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии в електронна среда от разстояние

На 14.04.2020 г. /вторник/ за първи път в историята на българското образование се проведе защита на проекти, допуснати до областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии в електронна среда от разстояние! До защита бяха допуснати 55 проекта, от тях 46 се явиха на защитата.
Екипът на Регионалното управление на образованието – София-град изказва благодарност на членовете на Областната комисия за проверка и оценка на проектите, на Националната природо-математическа гимназия – училище координатор и на всички ученици и ръководители на проекти, които се включиха в провеждането на областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии!