Зимна школа „Приложение на космическите изследвания по учебни предмети в средното образование – география, екология, биология и физика“

Изх. № РУО1-1808/ 22.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1667/19.01.2024 г. Ви уведомявам, че образователна инициатива „Космическо училище“ организира зимна школа за ученици от V до VII  клас с продължителност 30 учебни часа. Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично по 3 учебни часа (обща продължителност 2 астрономически часа), всеки петък от 14:30 до 16:30 часа, като започват от 02.02.2024 г. и приключват на 05.04.2024 г.

Участието в зимната школа става след попълване на заявление от родителите на ученика и изпратен е-мейл: [email protected]. Срокът за регистрация е 31.01.2024 г. Заявлението можете да намерите на сайта на „Космическо училище“.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на „Космическо училище“: [email protected]

 

Приложение:
1. Заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД