Игра-тест „Без грешки на пътя“ – инициатива за детска пътна безопасност на Национална полиция – МВР, АБЗ и ГФ

Изх. № РУО1 – 41268/18.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с  писмо с вх. № РУО 1-40880/15.11.2022 г., Ви уведомявам за инициатива на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи, Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд – образователен онлайн тест-игра „Без грешки на пътя“, с която България се включва в европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“.

Образователният онлайн тест е достъпен на сайта на Асоциацията на българските застрахователи: www.abz.bg, ориентиран е към малките участници в пътното движение, като съдържанието му е консултирано от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи.

Моля информацията за инициативата да достигне до педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Информация за образователен онлайн тест-игра „Без грешки на пътя“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД