ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ, ЗАВЪРШИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

Изх. № РУО1-14236/17.06.2020 г.

СПЕШНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И училища с професионални паралелки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с популяризиране на професионалното образование и обучение, в срок до 14.00 часа на 17.06.2020 г., е необходимо да подадете информация за известни личности и общественици, завършили Вашето училище и последващата им реализация. За целта за всеки ваш възпитаник следва да попълните формуляр на посочения линк:

https://forms.gle/u7UxiMZgWpAFhv3MA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД