Изготвяне на аргументирани предложения за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Изх. № РУО1-33645/12.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предвид динамиката на изпълненията на задълженията  в условията на COVID – 19, Ви обръщам внимание на следните обстоятелства, които следва да съблюдавате при изготвянето на Вашите аргументирани предложения до Министъра на образованието и науката за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда:

  1. Задължително е необходимо да попълните изискуемите данни в https://karantina.mon.bg/, преди изпращането на аргументираните предложения до РУО – София-град.
  2. При изготвянето на аргументираните предложения е задължително да опишете номера на Ваша заповед или заповед на министъра на образованието и науката, както и периода на карантиниране за паралелките, за които вече е получено разрешение и са преминали в обучение от разстояние в електронна среда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД