Изготвяне на отчет по изпълнение на Национална програма „Заедно в грижата за ученика”

Изх. № РУО1-13337/08.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, КОИТО РАБОТЯТ ПО НП „ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“, МОДУЛ 1 И МОДУЛ 2

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1 – 12976/04.06.2020 г. относно изготвяне на отчет за изпълнението на дейностите по Модул 1 и Модул 2 на Национална програма „Заедно в грижата за ученика”, Ви уведомявам, че в срок до 19 юни 2020 г. трябва да изпратите в РУО – София-град отчет за изпълнението на дейностите по модулите на програмата.

Приложено изпращам исканата нова форма на отчетите, като обръщам внимание, че електронният файл съдържа няколко приложения за всеки от модулите.

Следва да попълнените необходимата информация в приложенията за съответния модул от файла без да променяте формата и да го изпратите на електронните адреси на:

Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, [email protected] за Модул 1

Камен Радев, ст. експерт по ПНЕ в РУО – София-град, [email protected] за Модул 2

 

Приложение: Електронна таблица

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД