Изложба „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, представена в Министерство на Културата

Изх. № РУО1-3170/07.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2985/03.02.2023 г. Ви уведомявам, че Националният музей  „Васил Левски“ – гр. Карлово, организира изложба на тема „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“.

Изложбата е представена в сградата на Министерство на културата – бул. „Александър Стамболийски“ № 17, до 17.02.2023 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Входът е безплатен.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-45/24.01.2023 г. на началника на РУО – София-град/