Изложба на Националния политехнически музей на тема „Техниката около нас по времето на народната власт“

Изх. № РУО1-31507/09.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31337/09.11.2020 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей организира пътуваща изложба на тема „Техниката около нас по времето на народната власт“.

Откриването на изложбата е на 12.11.2020 г. от 11.00 ч.

 

Приложение: Информация за изложбата

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД