Изложба на тема „История на Министерството на вътрешните работи“в Музея на МВР

Изх. № РУО1-38097/14.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Министерство на вътрешните работи /МВР/, постъпило с вх. № РУО1-36837/05.10.2022 г., Ви уведомявам за открита изложба на ул. „Лавеле” № 3 на тема „История на Министерството на вътрешните работи“.

Изложбата може да бъде посетена от учители и ученици всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Входът е свободен.  Посетителите могат да разгледат оръжие, униформи, наградна система, технически средства, използвани от службите на МВР при разкриване на престьпления, веществени доказателства, документален и снимков материал, свьрзан с вьзникването, организацията и дейността на Министерството на вьтрешните работи през годините.

За допълнителна информация и заявки за посещение: тел.: 02/9823342, 02/9823341, 02/9823338

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД