Изложба „Пролетни послания II“

Изх. № РУО1-13544/26.04.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13019/22.04.2024 г. Ви уведомявам, че в периода 25.04.2024 г. – 08.05.2024 г. творби на ученици от Профилираната гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“ ще изпълнят за втори път изложбеното пространство на Националния дарителски фонд „13 века България“ – зала „Проф. Васил Геров“.

Живописните платна на ученици от XI клас, с преподавател Велислава Гечева, ще покажат постижения с професионален замах, задълбочено прецизирана идея и композиционен център. Зрелостниците от ателието на Красимир Бонев, випуск 2023 г. участват в изложбата с триптих, обогатяващ експозицията със своята пъстрота и находчивост.

Вдъхновени от дълбоки лични преживявания са картините на учениците от XII клас, с преподавател Антон Николов. Различни като сюжет и жанр, те разкриват част от духовния автопортрет на младите творци.

Контрапункт на цветните платна са постиженията по графика – произведения, създадени в техниките линогравюра, суха игла и офорт. Сред тях присъстват разнообразни теми като автопортрет, метаморфоза, японски цветни гравюри и задачи, свързани с пространството. Ръководител на учениците от VIII до XII клас е Гергана Иванова – преподавател и съвременен артист.

Допълнителна информация на: www.pgii-nrainov.eu

Работно време на изложбена зала „Проф. Васил Геров“ – София, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ № 1: понеделник-петък, 10.00-17.00 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД