Изложба „Сузи, внучката от къща номер 4 и времето на скритите еврейски звезди“

Изх. № РУО1-4524/13.02.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4265/12.02.2024 г. Ви уведомявам, че организацията на евреите в България „Шалом“ заедно с фондация „Културама“, Министерство на културата, Музей за историята на София и Държавен културен институт към МВнР организират изложба по книгата за деца и младежи „Сузи, внучката от къща номер 4 и времето на скритите еврейски звезди“.

Изложбата разказва историята на еврейско семейство през Втората световна война.

Експозицията може да разгледате от 12 февруари до 19 март 2024 г. в Триъгълната кула на Сердика – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 16.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД