Изложба „Туризмът на Витоша – от първите стъпки до днес“

Изх. № РУО1-6453/27.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6177/26.02.2024 г. Ви уведомявам, че Регионален исторически музей – София организира изложба „Туризмът на Витоша – от първите стъпки до днес“.

Учениците ще бъдат запознати с полезни практики за пребиваване на открито и с познания за планината.

Изложбата е достъпна за посещение в  зала „Инфоцентър“ на Регионален исторически музей – София, ул. „Бански“ №1 до 28.04.2024 г., от 10:00 до 18:00 часа, всеки ден без понеделник.

За допълнителна информация: Станислава Митова и Ваня Лазарова, тел.: +359 2 98146 31, имейл: [email protected]

Моля да сведете информацията до знанието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД