Изложение „В час и извън клас“

Изх. № РУО1-11545/09.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 13.04.2024 г. от 10:30 часа в Интерпред за втора поредна година ще се проведе изложението „В час и извън клас“, организирано от фондация „Дарби“. Събитието е посветено на училищното образование и извънкласните дейности, като помага на родителите да открият нови възможности за образование и личностно развитие на своите деца.

По време на изложението всеки родител ще има възможност да се запознае с едни от най-утвърдените иновативни училища, както за начално, така и за основно и средно образование. Събитието също така дава яснота за различни видове школи и летни занимални, както и ваканционни програми за деца и ученици. Утвърдени езикови школи ще представят различни варианти за изучаване на европейски езици, а за любителите на пътешествия ще има повече информация за ваканционните програми в България и чужбина. Ще бъде организирана съпътстваща семинарна програма, в която ще има лекции на актуални теми относно образованието. Родителите и учениците ще могат да открият нови насоки за развиване на дигитални умения, подготовка на портфолио, възможности за кандидатстудентски курсове по химия и ще се запознаят с възможностите за кариерна ориентация.

Линк за регистрация:

https://abroad.darbi.eu/events/izlozhenie-v-chas-i-izvan-chas#aktsenti-na-s-bitieto

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД