Изложение на българските университети

Изх. № РУО1- 1134/16.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-619/13.01.2020 г. Ви уведомявам, че сдружение „Кандидатстудентска борса“ организира изложение на българските университети в отделни градове в страната. На тези срещи Висшите училища представят своите образователни програми и условия за кандидатстване.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че изложението в гр. София е на 18 и 19 февруари в Дом на културата „Средец“.

Приложение:

  1. График на изложението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД