Изменение заповед НВО Х клас

Изх. № РУО1- 1569/ 21.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на Х клас през учебната 2019/2020 г., и редактиран инструктаж за ученика.

Приложение:

Заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката (1579509475030document), с която се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г., и редактиран инструктаж за ученика (LAST_instr_uchenik_NVO10)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД