Изменения в нормативна уредба, обнародвани в бр. 71 на ДВ от 02.09.2022 г.

Изх. № РУО1-32623/05.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че в бр. 71 от 02 септември 2022 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Моля да се запознаете с промените в нормативната уредба.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД