Изпити за получаване на международен сертификат за владеене на руски език

Изх. № РУО1-7077/11.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6875/10.02.2022 г. Ви уведомявам, че Руският културно-информационен център /РКИЦ/ в София обявява записване за пролетна сесия за получаване на международен сертификат за владеене на руски език.

Изпитите ще се проведат от 12 до 17 април 2022 г. в град София, РКИЦ, ул. „Шипка“ № 34, както следва:

12 април, начало 10:00 ч. – сертификат по руски език за всекидневно общуване. Нива А1 и А2, С1 и С2. Изпит за получаване на руско гражданство.

13 април, начало 10:00 ч. – сертификат по руски език за всекидневно общуване. Постпрагово ниво В2.

14 април, начало 10:00 – сертификат по руски език за всекидневно общуване. Прагово ниво В1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-385/09.02.2022 г./