Изпитни материали за ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1- 21479/19.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, СЕСИЯ АВГЕСТ-СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 21.08.2020 г. (петък ) ОТ 10:00 ДО 13:00 ЧАСА , В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  НА 5 ЕТАЖ, ще получите изпитните материали за ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 година. 

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

             Изпитните работи на зрелостниците от ДЗИ по български език и литература, второ ДЗИ и ДЗИ по желание се предават в РУО – София-град след приключване на изпитния ден. Напомням Ви, че всички ДЗИ започват в 8:00 часа.

Обърнете внимание на зрелостниците да проверят адреса на училището, в което ще полагат ДЗИ.

Приложено Ви изпращам протокол за готовност за провеждане на ДЗИ, който да попълните и изпратите на ел. поща [email protected]  до 16:30 ч. в работния ден преди провеждане на държавен зрелостен изпит.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

Приложение:

Протокол за готовност за провеждане на ДЗИ

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД