Изпълнение на Кампания 4 – Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от самостоятелните възложители

Изх.№ РУО1-7075/02.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

В КАМПАНИЯ 4 – ДЕЙНОСТ 1, ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с  изпълнение на Кампания 4 – Дейност 1, по проект  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – провеждане на краткосрочни обучения на педагогически специалисти, Ви уведомявам, че образователните институции, които са участвали в предишни кампании по Дейност 1 от проекта и желаят повторно да се включат в настоящата кампания като самостоятелни възложители следва да уведомят своевременно с писмо началника на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД