Изпълнение на Кампания 4 – Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от самостоятелните възложители

Изх.№РУО1 – 31623/10.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

В КАМПАНИЯ 4 – ДЕЙНОСТ 1 ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с публикация в платформата на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ относно изпълнение на Кампания 4 – Дейност 1 от Проекта, Ви уведомявам следното:

  1. При подаване на Заявка за финансиране в качеството Ви на Възложител по Дейност 1 следва да попълвате всички необходими реквизити в зависимост от вида на исканото финансиране (аванс, окончателно или цяла сума).
  2. Заявка за аванс следва да изпращате по електронна поща – [email protected]; [email protected]; [email protected] и [email protected] .
  3. Заявка за окончателно плащане (или цялостно плащане) следва да изпращате по електронна поща – [email protected]; [email protected]; [email protected] и [email protected] .
  4. Преди да изпратите Заявка за аванс следва да проверите дали в информационната система е видно, че е формирана група с лицата, които ще се включат в обучение. Съответно при Заявка за окончателно плащане следва в системата да са видни всички Удостоверения на лицата преминали обучение, както и документите доказващи изпълнението на дейността.

Указания от екипа на МОН по Проекта можете да видите в  Информационната система, раздел „Новини“ на адрес – https://teachers.mon.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД