Изпълнение на програмата „Образование с наука“

Изх. № РУО1 – 31207/ 05.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31103/04.11.2019 г., Ви уведомявам, че Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира образователната част от изпълнението на програмата „Образование с наука“, финансирана от Министерство на образованието и науката и насочена към подобряване значимостта на природните науки и ангажиране интереса на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда. Началото на програмата е на 07.11.2019 г. в НИМХ от 13:15 часа с учениците от 51 СУ „Елисавета Багряна“.

В периода от 07 ноември до 13 декември 2019 г., всеки четвъртък и петък НИМХ ще има възможност да посрещне до 60 ученици, които на място ще се запознаят с работата на метеоролозите и хидролозите, как се правят измервания в метеорологичния парк, да участват с конферентна връзка при подготовката и излъчването на дневните прогнози. Фокусът на дейностите е насочен към ученици от 5-ти до 7-ми клас.

На интернет страницата на НИМХ (www.meteo.bg) е отворена специална секция, на която заинтересованите училища могат да подадат заявление за регистрация за определен ден в горепосочения период.

За допълнителна информация: Лора Йосифова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, e-mail: [email protected], тел.: +359878966524, +359 2 4624882.

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД