Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-20113/31.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо, получено по електронната поща от дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град следва да предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

В тази връзка, моля всяка втора сряда до 12.00 часа, считано от 05.08.2020 г. да изпращате актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие, независимо от източника на финансиране.

Информацията се подава при стартиране на ремонта, периодично по време на ремонта и еднократно, че ремонтът е приключил.

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

 

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД