Инициативата за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски

Изх. № РУО1-3459/09.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3211/07.02.2023 г. Ви уведомявам, че СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, отправя покана за подкрепа на неговата инициатива за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски, която предвижда на 17 февруари 2023 г. в 12:00 часа учениците от всички училища в страната и от българските училища в чужбина едновременно да рецитират Ботевото стихотворение „Обесването на Левски“.

Приложение:

  1. Информация за инициатива.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД