Инициативата „Светилник“ за създаване на химни за български училища, които нямат свои собствени

Изх. № РУО1-35199/20.10.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33970/13.10.2021 г. относно инициативата „Светилник“, която Музикаутор стартира в партньорство с Българската телеграфна агенция, Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и Сдружение „Сцена Музика“, Ви уведомявам за следното:

Целта на проекта е да бъдат създадени химни за български училища, които нямат свои собствени, като по този начин се постигне обединяващ ефект, засилване на чувството за принадлежност в общността и разбиране на значението на творчеството.

За реализация на пилотната фаза на проекта Музикаутор отпуска 25 000 лева от своя културен фонд, с които ще финансира създаването на химни за пет столични училища. За да бъде устойчиво използването на химните във времето, освен аудиозаписи, ще бъдат създадени и видеоклипове към тях. Химните ще бъдат представени официално в рамките на концерт в края на учебната 2021/2022 година.

Повече информация е публикувана на сайта на Музикаутор на https://www.musicautor.org/bg/campaign/svetilnik, а самите условия за участие са публикувани на https://www.musicautor.org/bg/article/svetilnik-pokana-uchilishta.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД