Инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата

Изх. №РУО1-6982/10.02.2022 Г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-6697/09.02.2022 г. Ви уведомявам, че СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, за втора година инициира сред училищата съвместното отбелязване на 149 години от гибелта на Васил Левски.

Тазгодишната инициатива е подкрепена от Министерство на образованието и науката. Включването на училищата от страната на 18 февруари 2022 г. ще даде възможност на повече ученици да отдадат почит към паметта на Левски по един нетрадиционен начин и да съпреживеят мощта на Ботевото слово. В 12:00 ч. учениците едновременно ще рецитират стихотворението „Обесването на Васил Левски“.

Възможно е за учениците от начален етап по преценка на учителите да бъдат избрани отделни куплети от произведението.

За включване в инициативата е необходимо училищата да подадат предварителна информация на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3DE2Hkpqkv9bIEK7M4-mOdfxM10ruOrH3_o0BOy_Po-8Zg/viewform 

В деня на събитието се очаква училищата да публикуват снимки и/или кратки видеозаписи на www.149-levski.bg . Достъпът до споделените материали ще е възможен за всички.

Необходимо е предварително писмено съгласие на родителите за заснемане на учениците.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД