Инициатива за отбелязване на 151 години от гибелта на Васил Левски

Изх. № РУО1-2497/29.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме информация за инициативата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за отбелязване на 151 години от гибелта на Васил Левски чрез едновременно рецитиране на Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“.

Моля информацията за конкурса да достигне до учителите и до учениците от Вашето училище.

  1. Приложение

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД