Инициатива „Мама, Татко и Аз, заедно на Черни връх”, организирана от Сдружение „Български туристически съюз“

Изх. № РУО1 – 28377/19.07.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28191/18.07.2022 г. Ви уведомявам, че Българският туристически съюз организира Национален празник под наслов „Мама, татко и аз – заедно на Черни връх”, посветен на 127 години организирано туристическо движение в България и 172 години от рождението на Иван Вазов.

Събитието ще се проведе на 28.08.2022 г. /неделя/ от 12.00 ч. на Черни връх – Витоша.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД