Инициатива Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“

Изх. № РУО1-37037/14.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № 36843/13.11.2023 г. от Столичната регионална здравна инспекция, Ви уведомявам за инициативата Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“ –  за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене.

 

Приложение:

  1. Покана за включване в предизвикателството за спиране на ползване на тютюневи изделия.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД