Инициатива на Български туристически съюз

Изх. № РУО1-12358/19.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българския туристически съюз с вх. № РУО 1-10310/05.04.2021 г., Ви уведомявам, че като национално представена организация в областта на туризма и действаща за опазване на културно-историческото наследство на Република България и на българските гори и планини, съюзът желае да подпомогне и да насочи ученици, които имат интерес в тази сфера чрез клубни форми по интереси, свързани с туризма и екологията. На учениците ще бъде представено и културно-историческото наследство на Република България чрез движението „100-те национални туристически комплекси“, което се ръководи от Българския туристически съюз.

За допълнителна информация – доц. д-р. инж. Румен Драганов, тел: 02/9873409, 02/9300648, факс: 02/9876941, имейл: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД