Инициатива на Нестле България, реализиране на проект „Нестле за по – здрави деца“

Изх. № РУО1-38271/17.10.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37905/13.10.2022 г. на Нестле България, относно реализиране на проект „Нестле за по – здрави деца“, на 12.11.2022 г. в 10.30ч. компанията организира инициатива за засаждане на 3000 фиданки в „Новата гора край София – 2“.

За допълнителна информация Гергана Лечова – 0876636166, e-mail: [email protected].

 

 

                                                                                                  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                                                                  НАЧАЛНИК НА

                                                                                                  РУО – СОФИЯ-ГРАД