Инициатива на Столична община „Академия за ВИЗИОНЕРИ“

Изх. № РУО1-6098/03.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА20-ВК08-14342-{41}/02.02.2022 г., вх. № РУО1-6048/02.02.2022 г., Ви уведомявам, че на 01.02.2022 г. стартира записването за участие във второто издание на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“.

Младите хора ще избират между пет направления с ментори, утвърдени експерти в различните тематични области.

Инициативата е безплатна и е  създадена, за да провокира младите хора в търсенето на по-добри решения за общността.

Право да участва има всеки ученик и младеж на възраст от 15 до 29 г., живеещ на територията на гр. София.

Записването е електронно – чрез изпращане на информационна карта за участие на [email protected],  а срокът за подаване на формуляра е до 03.03.2022 г.

Програмата предвижда мотивационните срещи с ментори да се проведат от месец април до месец май, а реализирането на одобрените проекти ще бъде от месец юни до месец ноември 2022 г.

Пълната информация за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2022 е публикувана на официалния електронен портал на Столична община www.sofia.bg – раздел Младежки дейности –  Академия за ВИЗИОНЕРИ.

На електронния портал на Столична община www.sofia.bg е публикувана обява за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД