Инициатива по проекта „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени”

Изх. № РУО 1 – 23766/ 10.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциация дебати България и фондация „ЕкоОбщност“ съвместно инициират провеждането на редица ученически дебати относно климата. Инициативата е по проекта „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени”, финансирана от Европейския съюз по програма DEAR. Това, което се предвижда в проекта е провеждането на регионални състезания за учениците. След провеждането им ще има национален кръг, чийто победители ще имат възможността да участват в климатичен дебат в Брюксел, от където те могат да спечелят 7-дневно пътуване в четири страни, като младежки посланици на климата. Предвижда се на база записаните отбори да се направят предварителни обучения относно климата и основни техники в дебатирането и излагането на речи, които ще бъдат проведени съвместно Асоциация дебати България и фондация „ЕкоОбщност“. Искаме да Ви информираме, че в София се намират едни от най-големите клубове по дебати в страната, които биха помогнали за подготовката на изявилите желание училища. Клубовете освен с представители в националния отбор и успехи на редица състезания в страната и чужбина, са организирали редица състезания в столицата от национално равнище.

Обръщам внимание, че срокът за записване в линка е грешен и не е 10 юли, а 1 октомври. За допълнителни въпроси може да пишете на имейл: [email protected] на Мартин Михайлов, ръководител „Клубна мрежа „Асоциация дебати България.

Линк с подробна информация инициативата: https://bepf-bg.org/coc-debates-anons

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД