Инициатива „Професиите в музея“

Изх. № РУО1-30154/20.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-30054/20.09.2023 г. Ви уведомявам, че на 25.09.2023 г. за втори път в Националния исторически музей (НИМ) ще бъде представена инициативата „Професиите в музея“, насочена към студенти и ученици в гимназиален етап.

В две посещения – от 10.30 часа и от 13.00 ч., екипът на НИМ ще представи различни аспекти на музейната дейност и перспективите за развитие в музейна среда. Участниците в инициативата ще посетят залите на музея, ателиетата на Централната лаборатория по консервация и реставрация и ще се запознаят с технологията на съхранение на музейните експонати.

Желаещите да участват е необходимо предварително да изпратят информация /име, телефон за контакт и час на посещение/ на електронен адрес: [email protected]

Повече информация на: https://bnr.bg/sofia/post/101866801/raboti-li-vi-se-v-muzei#

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите по история и цивилизации и на учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД