„Световна седмица на парите“

Рег. № РУО1-8762/17.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,     

В изпълнение на писмо № 9105-92/15.03.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-8399/15.03.2021 г. и във връзка с глобалната инициатива „Световна седмица на парите“, Ви информирам за следното:

Световната седмица на парите ще се състои в периода 22 – 28 март, 2021 г. Национален координатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България. В рамките на инициативата се предвижда реализирането на редица дейности (в приложение към настоящото писмо) за учениците от всички етапи на училищните образователни степени.

Приложение: Информация за дейностите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД