Инициатива „С тениска на бала“

Изх. № РУО1-10162/11.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-09458/30.04.2020 г. Ви уведомявам, че Столичната организация на Български червен кръст съвместно с МОТО ПФОЕ за седма поредна  година ще проведат инициативата „С тениска на бала“ ,  разпознаваема и социално полезна, със свое място в обществото и сред младите хора. Извънредната ситуация, в която се намираме ще усложни провеждането ѝ по традиционния начин, но сега е важно да се продължи с идеята за солидарност и подкрепа на зрелостниците в неравностойно положение, за да могат и те да продължат образованието си.

С цел популяризиране на кампанията, която тази година е под надслов „Нося сърце“, организаторите предоставят постер.

За допълнителна информация: МОТО-ПФОЕ: e-mail-steniskanabala@motopfone

Български червен кръст – Столична организация, тел.: 8122822, e-mail [email protected]

 

Приложение:          

  1. Постер на инициативата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК

НА РУО – СОФИЯ-ГРАД