„Иновативен свят“ в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

Иновативен свят в класа на делфинчетата от 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. Талантливите третокласници на г-жа София Бонева влязоха в ролята на велики личности от нашатаи сторията. Вълнуващото пресъздаване на периода от създаването на българската държава до освобождението от османско владичество е резултат от интегрирането на знания и умения по „Човекът и обществото“ и „Технологии и предприемачество“. Гости на представлението бяха г-жа Вълкова – зам-директор, ресурсен учител, стажант-учител, родители.