ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – 108 СУ „Никола Беловеждов”

На 10 и 11 април 2020 г. учениците от 11а клас при 108 СУ „Никола Беловеждов”- гр. София – Никол Райнова, Боян Петров, Теодор Синорски, Алекс Маринов и г-жа Ели Руменова, старши учител по технологии,  взеха участие  в първия дигитален иновационен лагер, посветен на казус, свързан с настоящата ситуация, а именно – безпрецедентната пандемия, която е част от нашия живот. В рамките на два дни те имаха възможност да предложат решения на актуалните предизвикателства на деня, съвместно с ментори от NN Bulgaria, разпределени в 11 отбора  във виртуални стаи в платформата ZOOM. Задачата им беше да разработят иновативен застрахователен продукт, който да дава смислена защита в ситуация на пандемия. Лагерът е организиран от Джуниър Ачийвмънт България и включва около 100 ученици от цялата страна.

На 13 и14 април 2020 г. ученици от 8а клас, отново под ръководството на г-жа Ели Руменова, се включиха в иновационно обучение през платформата Microsoft Teams, съвместно с ученици от  СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Карнобат , СУ „Епископ Константин Преславски“- гр. Бургас и Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии- гр. Ямбол. Разпределени в отбори и подпомагани от ментори – ученици от 12. клас на 108 СУ, участниците демонстрираха завидни умения за обучение и работа в електронна среда. Екипите имаха поставена задача да предложат  нов учебен предмет, който да отговаря на съвременните нужди и да се изучава в училище.

Това е едно предизвикателство, пред което са изправени милиони хора днес –  да оцеляват, като работят и учат дистанционно, да генерират нови идеи, да общуват с хора, които не познават.  Съвременният живот изисква от всички да можем бързо да се впишем в реалността. Това е основната идея на обучението – бърза адаптация към новото, непознатото, максимално използване на всички ресурси, за да се постигне възможно най-добър резултат.

Идеите бяха представени и защитени онлайн пред комисия и отличени в различни категории.

.