Интерактивна изложба „Вселена. Човек. Интелект“ за ученици VIII до XII клас, изучаващи немски език.

Изх. № РУО1 – 2741/01.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. РУО1-2390/30.01.2023 г. Ви уведомявам, че от 21 февруари до 07 март 2023 г. Гьоте-институт България ще представи интерактивната изложба „Вселена. Човек. Интелект“ за ученици VIII до XII клас, изучаващи немски език. Изложбата е посветена на най-модерните научни изследвания в Германия. Под формата на снимки, филми и изследователски проекти тя разказва за големите загадки на човечеството и за достиженията на научната мисъл.

Изложбата може да бъде посетена след записване от класове/паралелки,  за следните часове от понеделник до петък:
от 09:30 до 12:30 ч. и  от 13:30 до 16:30 ч.
Обиколката на изложбата е под ръководството на служител, с продължителност около един час.

Повече информация можете да намерите на сайта на Гьоте-институт https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/ver/universum-mensch-intelligenz.html .

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД